FANDOM


Regent – osoba rządząca królestwem, gdy monarcha jest niepełnoletni lub niezdolny do sprawowania władzy. Wszyscy regenci noszą również tytuł Protektora Królestwa.

Znani regenci Edytuj

Eddard and the book

Ned Stark, nieuznany regent.