FANDOM


Bękart, nieślubne dziecko lub dziecko naturalne – dziecko pochodzące ze związku pozamałżeńskiego, inaczej „z nieprawego łoża”. Bękarci byli piętnowani we wszystkich wielkich religiach Siedmiu Królestw: Wierze Siedmiu, wśród wierzących w starych bogów oraz w utopionego boga.

Terminologia Edytuj

Bastard names by region

Nazwiska bękartów w różnych rejonach Westeros.

Bękarci nie mają prawa nosić nazwiska swojego ojca. Nazywani są w zależności od regionu, który zamieszkiwali:

Znani bękarci Edytuj

Północ Edytuj

Żelazne Wyspy Edytuj

Dorzecze Edytuj

Krainy Korony Edytuj

Krainy Burzy Edytuj

Reach Edytuj

Krainy Zachodu Edytuj

Dolina Edytuj

Dorne Edytuj

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.